Kategorie sklepu


Artykuły

Wybierz dział

Dane kontaktowe
F.H.U. EKOPARTNER
tel. kom.: 505-156-563
więcej »
Zaloguj się

nie pamiętam hasła!
zarejestruj się

  • Doradztwo w ochronie środowiska

ABC urządzeń awaryjnych

Sprzęt ratunkowy kupuje się z nadzieją, że nigdy nie będzie używany. Jednak rzeczywistość jest taka, że prawdopodobnie będzie używany niezależnie od tego, jak bardzo organizacja będzie się koncentrowała na bezpieczeństwie. Tak więc logicznie poszukujmy najlepszych sposobów, wybierając produkt i jego lokalizację, dla zapewnienia pracownikom maksymalnego bezpieczeństwa. Co roku zdarzają się tysiące wypadków w przemyśle i handlu, związanych ze znajdującymi się w powietrzu cząsteczkami oraz z chemikaliami, takimi jak substancje powodujące korozję (kwasy i zasady), utleniacze i rozpuszczalniki. Naturalnie, pierwszą linią obrony jest odzież ochronna i osłony zewnętrzne, ale one nie zapobiegną wszystkim wypadkom. W wielu incydentach związanych z rozpryskami lub rozpyleniem, początkowym mechanizmem reakcji są urządzenia - myjki do oczu oraz myjki do oczu i twarzy. Mają one za zadanie rozcieńczenia i/lub usunięcia niebezpiecznych materiałów, zmniejszając dalsze obrażenia. Oznacza to oczywiście, że właściwy wybór sprzętu ratunkowego musi stanowić istotną część ogólnego planu bezpieczeństwa. Właściwy wybór jest pochodną znajomości występujących zagrożeń, charakterystyki występujących materiałów i uwzględnienia dostępnych konfiguracji różnorodnych produktów i konstrukcji. Jak w wypadku każdego produktu komercyjnego, kryteria konstrukcyjne dla myjek do oczu i twarzy wynikają z potrzeby wyważenia specyficznych właściwości i możliwości z kosztami. Myślę, że dla tych produktów dobre jest określenie, że dostajesz to, za co zapłaciłeś. Takie cechy, jak regulatory kompensujące ciśnienie przepływu, dysze wylotowe z rozproszeniem i/lub inaczej amortyzujące ciśnienie, oraz komponenty przewidziane do dużych obciążeń, mogą zwiększyć koszty, ale są tego warte.

Oceń swoje potencjalne zagrożenie

Swoje działania należy rozważyć uwzględniając materiały, z jakimi mają do czynienia pracownicy, ich lotność i prawdopodobieństwo rozsypania lub rozprysku, które mogą spowodować fizyczny kontakt. Należy też pamiętać o uwzględnieniu możliwości wielu obrażeń wynikających z jednego wypadku:

- Czy zabezpieczenia przed rozsypaniem, rozpryskami i zanieczyszczeniami w powietrzu, takie jak kombinezony, rękawice i okulary są odpowiednie?

- Czy jeżeli zdarzy się wypadek, sprzęt ratunkowy jest dostępny w ciągu 10 sekund od miejsc potencjalnego wypadku, z wolnymi drogami dojścia do niego?

- Czy znajduje się na tym samym poziomie, co miejsca potencjalnego wypadku?

- Czy pracownicy znają i ćwiczą używanie urządzeń awaryjnych, środków pierwszej pomocy i środków zaradczych?

- Czy stanowiska mycia oczu oraz oczu i twarzy są właściwie konserwowane i regularnie testowane?

- Czy jest wystarczająca liczba stanowisk do mycia oczu i/lub oczu i twarzy?

- Czy urządzenia awaryjne są właściwie zlokalizowane?

- Czy są właściwie oznakowane i widoczne?

- Czy występuje potrzeba zainstalowania tylko stanowisk do mycia oczu czy też oczu i twarzy?

Odpowiedź na ostatnie pytanie może być całkiem trudna. Trzeba uwzględnić niebezpieczny materiał, który jest używany. Na przykład pojedyncza kropla materiału żrącego może rozprysnąć się na blacie i odbić do oka pracownika, co będzie wymagać przemywania oka. Podobnie wiele zanieczyszczeń powietrza może podrażniać tylko oczy, i tutaj prawidłowym będzie stanowisko do mycia oczu. Jednak nie wolno zapominać, że jedną z głównych funkcji stanowisk do mycia oczy lub oczu/twarzy jest rozcieńczanie niebezpiecznej substancji. Rozlania i rozpryski materiałów niebezpiecznych na większą skalę, które mogą powodować obrażenia twarzy oraz oczu, będą powodowały potrzebę zainstalowania stanowisk do mycia oczu i twarzy. Przy podejmowaniu decyzji warto kierować się zdaniem większości profesjonalistów z zakresu bezpieczeństwa: należy grzeszyć nadmiarem ostrożności – w razie wątpliwości, wybrać stanowisko do mycia oczu i twarzy.

Zastanów się nad alternatywami.

Po rozważeniu dylematu, na jakie urządzenie się zdecydować, należy postawić sobie kolejne pytania.

„Miękkość” przepływu.

Po podjęciu wyboru między myciem oczu lub oczu i twarzy, należy zatrzymać się i zastanowić nad ich działaniem. Zwrócić uwagę zarówno na „miękkość” strumienia wody (nie powinien on sprawiać wrażenia, że ciśnienie wody jest tak wysokie, że jest uciążliwe dla użytkownika), jak i na wysokość strumienia. Jeżeli ciśnienie i wysokość strumienia są zbyt wysokie, ofiara wypadku może skrócić czas wymagany na przemywanie, do czego nie można dopuścić. Należy również zwrócić baczną uwagę na konstrukcję dysz rozpylających. Podczas gdy nie jest to być może tak ważne w punktach mycia oczu, stanowiska mycia oczu i twarzy muszą zapewniać często przepływ znacznie większej ilości wody. Powinno to powodować zastosowanie konstrukcji rozpraszającej dla możliwie jak największego zamortyzowania strumienia. Wysokość i ciśnienie rozpylania oraz kąt dojścia. Na rynku znajduje się szereg różnych produktów do mycia oczu lub oczu i twarzy, z różnymi konstrukcjami, właściwościami eksploatacyjnymi i wynikającymi z tego cenami. Konieczne jest dokładne przeanalizowanie alternatywami potrzeb i znalezienie takich cech, jak efektywne osłony przed pyłem zaprojektowane w taki sposób, aby podczas używania nie zasłaniały odpływu. Dwie właściwości, o których się często zapomina, to zawór regulacyjny ciśnienia i urządzenie do kompensowania przepływu. Należy również zdawać sobie sprawę, że zadaniem funkcji kompensującej przepływ jest jego buforowanie, w prawdopodobnym przypadku występowania powietrza w linii zasilania wodą, gdy urządzenie jest włączane, co zapewnia równy przepływ w czasie używania. I tym razem ma to za zadanie uwzględnienie komfortu używania przez ofiarę wypadku.

Pokrycie ma znaczenie!

Dla tych zastosowań, dla których określono stanowisko do mycia oczu i twarzy, należy również uwzględnić obszar pokrycia zapewniany przez produkt. Różnica pokrycia między myciem oczu i myciem oczu i twarzy jest znaczna, co wynika z konstrukcji. Należy również zdawać sobie sprawę, że dostępne są urządzenia do mycia oczu i twarzy z wysokim pokryciem. Takie produkty mogą zapewnić pokrycie pięć razy większe niż tradycyjne urządzenia do mycia oczu i twarzy.

Budowa i materiały

Tworzywa sztuczne czy stal nierdzewna, platerowane lub nie – to sprawa zarówno osobistych preferencji, jak i potrzeb. Wybór materiałów konstrukcyjnych powinien być względnie łatwy w zależności od stosowanych materiałów niebezpiecznych i czystości środowiska.

Woda złagodzona i rozwiązania techniczne

Na końcu należy uwzględnić temperaturę lokalnie dostarczanej wody. W wypadku dłuższego używania woda wodociągowa w wielu obszarach może być całkiem zimna. I tym razem prawdopodobieństwo pozostania ofiary w strumieniu wody sprzętu ratunkowego przez wymagany okres – zwykle 15 minut – zwiększa się znacznie, jeżeli woda jest cieplejsza, dzięki czemu warunki są bardziej komfortowe. Efekty wystawienia na działanie zimnej wody, mierzone jako chłodzenie wyparne, mogą być równie lub bardziej szkodliwe niż oryginalny wypadek. Może wystąpić potrzeba określenia kompletnego układu, włącznie z uwzględnieniem zapewnienia „letniej” wody. Wiele firm określa swoje dokładne potrzeby w tym i w wielu innych obszarach przez współpracę z producentami sprzętu ratunkowego w celu opracowania rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Lokalizacja

Skąd wiedzieć, ilu pryszniców awaryjnych i punktów mycia oczu potrzeba dla danego zakładu, i gdzie je umieścić? Czy istnieją ustalone wymagania dotyczące wielkości? Na takie pytania nie ma standardowej odpowiedzi. Powinno się uwzględnić ich dostępność, uwzględniając ewentualne zmniejszone możliwości przemieszczania się pracownika, który uległ obrażeniom, i maksymalny czas, w jakim ofiara powinna dotrzeć do prysznica i/lub punktu mycia oczu. Należy zacząć od ustalenia minimalnej liczby niezbędnych lokalizacji, aby wszyscy pracownicy mieli zapewniony łatwy dostęp. Przykładowo – amerykański standard Z358.1 określa, że sprzęt ratunkowy do mycia oczu i prysznice powinny być dostępne natychmiast, ale w żadnym wypadku osiągnięcie najbliższego obiektu nie powinno zająć ofierze więcej niż 10 sekund. Standard ustala też, że przeciętna osoba może przebyć w 10 sekund około 17 m. Należy również uwzględnić fizyczny i emocjonalny stan ofiary, ponieważ pogorszenie wzroku, ból i panika mogą mieć wpływ na jej mobilność. Należy również uwzględnić prawdopodobieństwo uzyskania pomocy ze strony innych osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu, jak również występowania innych zagrożeń na trasie do sprzętu ratunkowego, co może spowodować następne obrażenia. Inną sprawą jest szansa wystąpienia wielu osób poszkodowanych w wyniku pojedynczego incydentu. Każda osoba poszkodowana musi mieć gotowy dostęp do sprzętu ratunkowego, co może powodować potrzebę wielu jednostek sprzętu w danym miejscu. Tak więc, pierwszą sprawą jest zidentyfikowanie, gdzie może dojść do wypadku, prawdopodobieństwa wielu ofiar w każdym danym miejscu, a następnie ustalenie całkowitej liczby obszarów, które muszą posiadać rozsądny dostęp, jak również całkowitej liczby jednostek potrzebnego sprzętu. Następnie należy uwzględnić niezakłócony dostęp. Sugerowanie, że ofiara wypadku przemierza schody raczej nie jest dobrym pomysłem nawet, gdy taka czynność może zostać prawdopodobnie wykonana w czasie dziesięciu sekund. Należy uwzględnić wszelkie bariery, takie jak drzwi, między potencjalnymi miejscami wypadku a sprzętem ratunkowym. Jakkolwiek drzwi nie są zabronione, muszą być otwierane w kierunku sprzętu, pomagając ofiarom w swobodnym dostaniu się bez wyraźnego zwalniania ich szybkości. Należy pamiętać, że swobodny dostęp oznacza, że droga do sprzętu musi być czysta, nie zatarasowana nawet tymczasowo rupieciami, a sam sprzęt musi być wyraźnie oznakowany. W końcu, należy co tydzień przeprowadzać kontrolę i konserwację, tak by liczba dostępnych, zdatnych do użytku pryszniców i punktów mycia oczu nigdy nie spadła poniżej ilości ustalonej jako prawidłowa dla danego obiektu. Posiadanie odpowiedniej liczby pryszniców i punktów mycia oczu ma niewielkie znaczenie jeżeli ten, który jest właśnie potrzebny, nie działa lub nie został poddany odpowiedniej konserwacji.

Przygotować, szkolić i prowadzić "gry wojenne”.

Po zakończeniu wszystkich analiz, zaplanowaniu i zainstalowaniu, jest sprawą bezwzględnie konieczną, aby podjąć kroki zapewniające, że pracownicy będą wiedzieli gdzie pójść i jak uzyskać potrzebną pomoc w sytuacji awaryjnej. Bardziej niż wywieszenie informacji, w przygotowaniu pracowników na każdą ewentualność skuteczniejsza jest świadomość i program szkoleniowy.


Czytaj również:

powrót »