Kategorie sklepu


Artykuły

Wybierz dział

Dane kontaktowe
F.H.U. EKOPARTNER
tel. kom.: 505-156-563
więcej »
Zaloguj się

nie pamiętam hasła!
zarejestruj się

  • Doradztwo w ochronie środowiska

Pięć kroków do bezpieczeństwa Twoich pracowników

Zakupy zawsze rozpoczynamy od poszukiwania interesującego nas produktu. Jedną z podstawowych barier w wyborze prawidłowych produktów jest niski poziom wiedzy na temat potrzebnych nam artykułów. Dlatego warto zapoznać się z poradnikami znajdującymi się na naszej stronie, które mogą stać się kluczowymi w podjęciu właściwej decyzji

1. Lokalizacja urządzenia

Według normy ANSI urządzenie awaryjne musi zostać umieszczone w odległości umożliwiającej dojście do niego z miejsca, w którym występuje określone zagrożenie w czasie 10 sekund, a droga dostępu do urządzenia powinna być wolna od przeszkód; urządzenie musi znajdować się na tym samym piętrze, co miejsce zagrożenia. Należy tutaj także rozważyć ilość potrzebnych urządzeń (natrysków/myjek) oraz ich indywidualne rozmieszczenie.

2. Urządzenie musi być widoczne

Urządzenie powinno być łatwe do zauważenia dzięki odpowiedniemu oznakowaniu, oświetleniu oraz zastosowaniu kolorystyki odpowiadającej dla urządzeń BHP (zalecany kolor zielony). Powszechnie w przemyśle stosuje się „zielony kolor sygnalizacyjny”, jako kolor służący do identyfikacji wyposażenia BHP, pierwszej pomocy, w tym także awaryjnych natrysków i myjek do oczu.

3. Wybór właściwych produktów

Na rynku oferowanych jest bardzo wiele różnych urządzeń awaryjnych. Często różnią się między sobą tylko detalami, które niezauważone na początku w konsekwencji mogą mieć istotne znaczenie w dokonaniu odpowiedniego wyboru. Zamawiający powinien zorientować się, z jakimi zagrożeniami ma do czynienia, i jakie powinny być cechy produktów, które będą dla tego rodzaju zagrożeń odpowiednie. Na przykład, zastosowanie samej myjki do oczu w zakładzie chemicznym, gdzie występuje zagrożenie ochlapania substancją większej powierzchni ciała, może być niewystarczające. Może przecież wystąpić sytuacja ochlapania kwasem lub zasadą całej twarzy, a nie tylko oczu. W takim przypadku zdecydowanie lepiej sprawdzi się myjka do twarzy i oczu.

Inne nowoczesne elementy wyposażenia, takie jak np. regulatory przepływu, mogą zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, gdy konieczne jest jednoczesne skorzystanie z natrysku i myjki do oczu. Wprowadzenie normy Z358.1 /2004/ spowodowało że wiele urządzeń nowej generacji zostało zaprojektowanych tak by spełniać jej wymogi.

Innowacyjne rozwiązania, jakie udaje się uzyskać w urządzeniach awaryjnych wynikają z niestandardowego podejścia do ich projektowania. Bierze się tu pod uwagę zarówno opinie medyczne jak i rozwiązania intuicyjne. Te ostatnie często w krótkim czasie przyjmują się i w sposób oczywisty wyznaczają kierunek rozwoju tych urządzeń.

Dlatego warto być dociekliwym przy wyborze odpowiedniego urządzenia, często zdarza się że z pozoru podobne urządzenia skrajnie różnią się poziomem wykonania.

4. Uregulowana kwestia temperatury wody

W 2004 roku została wydana norma ANSI, która konkretnie określa przedział, w jakim powinna mieścić się temperatura wody dostarczana do urządzeń awaryjnych. Norma Z358.1 wymaga, aby temperatura wody w trakcie całego piętnastominutowego cyklu opłukiwania ciała mieściła się w zakresie od 15,5°C do 38°C. Ograniczenie to zostało wprowadzone, ponieważ zbyt ciepła lub za zimna woda może stanowić zagrożenie dla człowieka – a przynajmniej wpłynie na skrócenie czasu opłukiwania ciała przy użyciu urządzenia awaryjnego. Konieczność dostarczania wody o regulowanej temperaturze często była pomijana w określeniu wymagań parametrów urządzeń awaryjnych. Takie postępowanie może mieć wiele poważnych następstw zdrowotnych u osób poszkodowanych a w konsekwencji prowadzić do pozwów o odszkodowanie dla pokrzywdzonych pracowników.

5. Zapewnienie właściwej konserwacji

Obecnie prawidłowy wybór i montaż oraz utrzymanie urządzeń awaryjnych stało się kwestią nie tylko moralnej, ale i prawnej odpowiedzialności pracodawców. Do obowiązków pracodawcy należy opracowanie zasad prawidłowej konserwacji awaryjnych natrysków, myjek do oczu i innych powiązanych z nimi elementów. Norma ANSI wprowadza wymóg uruchamiania urządzenia awaryjnego raz w tygodniu, (aby sprawdzić prawidłowość działania oraz usunąć osady z przewodów zasilających), oraz przeprowadzania przeglądu rocznego (bardziej szczegółowego). Dlatego przy instalowaniu urządzeń awaryjnych należy uwzględnić konieczność ich kontroli i przeglądów, co pozwoli na długoterminowe i prawidłowe funkcjonowanie urządzeń.


Czytaj również:

powrót »