Kategorie sklepu


Artykuły

Wybierz dział

Dane kontaktowe
F.H.U. EKOPARTNER
tel. kom.: 505-156-563
więcej »
Zaloguj się

nie pamiętam hasła!
zarejestruj się

  • Doradztwo w ochronie środowiska

Cechy profesjonalnych urządzeń awaryjnych

Nie trzeba podkreślać, że każdy pracownik przechodzący przeszkolenia w zakresie BHP ma nadzieję, że nigdy nie będzie musiał skorzystać z nabytej wiedzy. Jednakże we współczesnym środowisku przemysłowym ten jakże szczytny cel nie jest jeszcze możliwy do osiągnięcia. Zatem uznając, że wypadki jednak czasem się zdarzają, należy podjąć odpowiednie działania w celu ograniczenia obrażeń odniesionych przez pracowników. Trzeba tutaj wziąć pod uwagę kilka kwestii, także tych ujętych już w normach ANSI i AOSHA, jak również innych, odnoszących się do konkretnej sytuacji i związanych z nią specyficznych potrzeb. Odpowiednie zaplanowanie działań w tym zakresie jest rzeczą najważniejszą i wymaga udziału specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. W takich sprawach, jak ilość i rozmieszczenie środków BHP należy przede wszystkim kierować się wymaganiami norm i przepisów, ale nie zaszkodzi też odrobina zwykłego „zdrowego rozsądku”.

W jaki jednak sposób wybrać konkretny model i markę urządzenia awaryjnego?

Wydaje się, że z każdym rokiem wybór staje się coraz większy, podobnie jak ilość zagrożeń wypadkami związanymi z rozlaniem niebezpiecznych substancji chemicznych bądź ochlapaniem ciała przez te ciecze. Uzasadnione wydaje się twierdzenie, iż wraz z wprowadzaniem nowych technologii w przemyśle, rośnie liczba zagrożeń związanych z ich stosowaniem. Producenci urządzeń BHP muszą na bieżąco reagować na pojawiające się potrzeby, oferując coraz to nowsze rozwiązania dla bezpieczeństwa pracowników. Jak jednak powinien wyglądać proces wyboru właściwych urządzeń? Odpowiedź: Należy w możliwie jak największym stopniu kierować się dostępnymi informacjami i stosować je już na etapie wstępnego planowania zabezpieczeń! Urządzenia awaryjne stanowią tę kategorię produktów, w której rządzi zasada: dostajesz to za płacisz. Należy więc przede wszystkim zdecydować, jakie cechy i funkcje powinny posiadać wymagane urządzenia, a następnie dokonać porównania ofert poszczególnych producentów, pamiętając przy tym, aby porównywać podobne klasy urządzeń (czyli wg zasady porównania „jabłek z jabłkami”, a nie „jabłek z gruszkami”). Czasem niestety wyraźnie korzystniejsze rozwiązanie jest odrzucane ze względu na jego wyższy koszt.

Wśród cech wyróżniających profesjonalne natryski należy wymienić:

Kolorystykę i jaskrawe oznakowanie rur – Zarówno normy OSHA jak i ANSI wymieniają kolor zielony jako kolor urządzeń BHP. W szczególności zastosowanie tego koloru zostało zarezerwowane dla „oznaczania lokalizacji urządzeń BHP, respiratorów, natrysków awaryjnych itd.” Stosowanie się do tych zaleceń ułatwia standaryzację urządzeń BHP oraz spełnianie wymogów przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracowników. Poszczególni producenci urządzeń awaryjnych stosują różne sposoby oznaczania przewodów hydraulicznych w tych urządzeniach. Są sposoby mniej i bardziej skuteczne – jednym z czynników wyboru może tutaj być koszt tego oznakowania.

Wewnętrzne regulatory przepływu – Wysokiej jakości urządzenia awaryjne łączące natrysk i myjkę do oczu posiadają wewnętrzne elementy służące do automatycznej regulacji przepływu wody. Elementy te mają za zadanie utrzymywanie stałego poziomu wypływu wody z wylewek natrysku i myjki do oczu w przypadku jednoczesnego korzystania z obydwu urządzeń. W przypadku braku tego typu regulatorów strumień wody wypływający z natrysku lub myjki do oczu (albo obydwu urządzeń) może przy jednoczesnym ich użyciu ulec zmniejszeniu. Obniżona wydajność może spowodować niższą skuteczność urządzeń awaryjnych oraz niezgodność z wymogami przepisów i norm. Regulatory przepływu, oferowane jako standardowe wyposażenie, mogą nieco zwiększyć koszt urządzeń, ale korzyści z ich stosowania są ewidentne.

Uruchamianie za pomocą pedału i dźwigni ręcznej – Niektóre urządzenia oferują możliwość uruchamiania ręcznego (dźwignia lub cięgło) oraz nożnego (dodatkowy pedał). Cecha ta może w pewnych sytuacjach mieć kluczowe znaczenie, np. w przypadku obrażeń uniemożliwiających skorzystanie z jednego z elementów uruchamiających.

Wyraźne i widoczne rozdzielenie przewodów zasilających od odpływowych – Cecha ta nie jest wymagana we wszystkich obszarach, ale jej wprowadzenie może stanowić zachętę do korzystania z urządzenia awaryjnego. Pracownicy i inne osoby będą czuły się bardziej komfortowo, wiedząc, że woda służąca do opłukiwania ciała nie miesza się z wodą odpływową. W niektórych urządzeniach cecha ta została wprowadzona jako standard.

Elastyczne systemy zintegrowane – W wielu instalacjach kompleksowy system bezpieczeństwa składa się z wielu natrysków lub urządzeń łączących natrysk i myjkę do oczu, a także innych elementów związanych z tymi urządzeniami, jak np. systemy regulacji temperatury wody, podgrzewacze itp. Dlatego ważną cechą natrysków awaryjnych będzie możliwość ich łączenia w większe systemy wyposażone w dodatkowe elementy i funkcje. Natryski mogą być np. wyposażone w przyłącza umożliwiające podłączenie do instalacji z cyrkulacją, co w przypadku zastosowania takiego rozwiązania w przyszłości pozwoli uniknąć kosztowych i kłopotliwych przeróbek.

Urządzenia fabrycznie zmontowane i sprawdzone – Niektóre z oferowanych produktów są fabrycznie montowane i sprawdzane przed wysyłką do klienta. Pomimo, iż dotyczy to praktycznie tylko etapu montażu instalacji, może stanowić istotny czynnik decydujący o wyborze danego urządzenia. Fabryczny montaż ma tę zaletę, że to specjaliści w dziedzinie tego typu urządzeń zajmują się montażem elementów o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania urządzenia awaryjnego. Daje to także producentowi możliwość wykonania próby ciśnieniowej urządzenia, co daje nabywcy gwarancję, że jest ono prawidłowo zmontowane i gotowe do użycia. Inną zaletą fabrycznego montażu jest to, że pozwala to zaoszczędzić do 40% kosztów instalacji urządzenia u klienta.

Przy wyborze właściwego urządzenia awaryjnego należy także uwzględnić jego trwałość i oczekiwany okres eksploatacji. Podobnie, jak w przypadku innych wyrobów, konstrukcja, dobór materiałów oraz metody ich obróbki obliczone na uzyskanie wysokiej trwałości produktu finalnego, pociągają za sobą wyższy koszt produktu. Jeszcze raz warto podkreślić zasadę: klient otrzymuje towar warty tyle, ile kosztował! Chociaż nie istnieją żadne normy przemysłowe wyznaczające trwałość urządzeń awaryjnych, pewne cechy produktów mają istotny wpływ na czas ich eksploatacji. Należy tu zwłaszcza zwracać uwagę na zastosowane materiały, grubości poszczególnych elementów, jak np. mis, dźwigni i pedałów.

Należy także uwzględniać wartość certyfikatów wydanych przez instytucje niezależne, w tym stwierdzających zgodność z normą ANSI Z358.1. Niezależny certyfikat stanowi zapewnienie, iż wydająca go instytucja w sposób bezstronny przebadała dany produkt pod kątem spełniania przezeń określonych kryteriów.

Wybór właściwego urządzenia łączącego natrysk i myjkę do oczu jest kwestią oceny potencjalnych zagrożeń, wymagań i budżetu, a następnie porównanie tych czynników z dostępnymi na rynku produktami. Przy zastosowaniu metodycznego podejścia do tematu sam wybór staje się już bardzo prosty!


Czytaj również:

powrót »